Hội nghị khu vực miền Tây Mindanao lần thứ 4, Philippines 2016

Hội nghị khu vực miền Tây Mindanao lần thứ 4, Philippines 2016

2016/08/18 Challenge Industrial ty TNHH Challenge Industrial (CIC)

Đối với tất cả các học viên điện đã đăng ký (PEEs, REEs, RMEs) tại khu vực phía Tây Mindanao, Hội nghị khu vực miền Tây II Mindanao lần thứ II là vào năm 2016.

Đừng bỏ lỡ buổi họp mặt hàng năm trong khu vực này. Nghe các chủ đề kỹ thuật khác nhau được trình bày bởi các chuyên gia điện chuyên nghiệp. Cũng sẽ có các cuộc triển lãm kỹ thuật từ các nhà cung cấp điện khác nhau cũng là nhà tài trợ chính của sự kiện này.