Hội nghị khu vực miền Tây Mindanao lần thứ 4, Philippines 2016

Hội nghị khu vực miền Tây Mindanao lần thứ 4, Philippines 2016

2016/08/18 Challenge Industrial ty TNHH Công Challenge Industrial (CIC)

Đối với tất cả các Học viên Điện đã đăng ký (PEEs, REEs, RMEs) ở Vùng Tây Mindanao, Hội nghị Khu vực Tây Mindanao lần thứ II đã diễn ra vào năm 2016.

Đừng bỏ lỡ cuộc họp mặt khu vực hàng năm này. Nghe các chủ đề kỹ thuật khác nhau sẽ được trình bày bởi các chuyên gia điện chuyên nghiệp. Cũng sẽ có triển lãm kỹ thuật từ các nhà cung cấp điện khác nhau cũng là nhà tài trợ chính của sự kiện.